BS 428

betonová směs tř. CT–C30–F5

Suchá betonová směs. Aplikace v rozmezí tlouštěk od 40 do 100 mm. Pro interiér i exteriér.

Zrnitost 0–8 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm², spotřeba suché směsi 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkt: H4.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list