BA 1050

samonivelační cementová vyrovnávací hmota se zrychleným tuhnutím tř. CT–C20–F4

Obsahuje anhydritovou přísadu zlepšující roztékavost a zpracovatelnost hmoty. Použití pro plochy s podlahovým vytápěním. Samonivelační hmota určena na penetrací upravené podklady, jako jsou potěry, anhydritové podlahy, vytápěné podlahy atd.

Zrnitost 0–0,6 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm², tloušťka vrstvy 1–13 mm, doba pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách, spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, po povrchové úpravě zatížitelná kolečkovým nábytkem.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list