Fúze dokončena!

Vážení zákazníci,

  chceme vás informovat, že datu 30.4.2023 došlo v důsledku fúze sloučením k zániku společnosti SAKRET CZ k.s. bez likvidace a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Sievert CZ k.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající společnosti SAKRET CZ k.s. Tímto je fúze dokončena a zapsána ve veřejném rejstříku. Těšíme se na další spolupráci!

 

Informační dopis o dokončení fúze