Maltop

akurit

Jádrové omítky, štuky, zdicí malty, betonové potěry, cementová lepidla, směsi pro přípravu betonů

Cementová lepidla pro obklady a dlažby

stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1T

Jádrové omítky

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru

jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční i strojní zpracování

Štuky

jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér

jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér

Zdicí malty

vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí, tř. M5

vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M10

Betonové potěry

betonový potěr tř. CT–C25–F4

jemný betonový potěr tř. CT–C25–F4

betonová směs tř. CT–C30–F5

Cementová lepidla

stavební lepidlo a stěrka

Betony, strojní betony a torkrety

suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C 16/20

suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C 25/30