Příslušenství k podlahám

okrajový dilatační pásek s fólii

okrajový dilatační pásek s fólii

dilatační oddělovací profil

polyetylénová dělicí fólie