Vápenný systém pro památkovou péči

klasický vápenný postřik

klasická vápenná ruční omítka

klasická vápenná strojní omítka

klasický vápenný štuk