Nacházíte se zde:

MVCs 630

produkt
vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování v exteriéru i interiéru

Možnost konečné povrchové úpravy zafilcováním.

Zrnitost 0–1,2 mm, specifická hmotnost 1 780–1 880 kg/m³, spotřeba suché směsi 21 kg/m²/20 mm tloušťky vrstvy.

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: