Nacházíte se zde:

MVC 620

produkt
vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru

Zrnitost 0–4 mm, specifická hmotnost 2050–2 150 kg/m³, spotřeba suché směsi 21 kg/m²/20 mm tloušťky vrstvy.

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: