Zdicí a univerzální malty

vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998–2: tř. M2,5, podle ČSN EN 998–1: tř. CS III

cementová malta ke zdění a omítání

tepelně izolační zdicí malta λ ≤ 0,27 W/(mK)

vápenocementová zdicí malta tř. M 2,5

vápenocementová zdicí malta tř. M 5 (Z = zimní úprava)

vápenocementová zdicí malta čerpatelná tř. M 5 (Z = zimní úprava)

vápenocementová zdicí malta tř. M 10 (Z = zimní úprava)

cementová malta tř. M 10 (Z = zimní úprava)

cementová zdicí malta tř. M 15 (Z = zimní úprava)

malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 5 (Z = zimní úprava)

malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 10 (Z = zimní úprava)

vápenocementová univerzální malta