BP 420

betonový potěr tř. CT–C25–F4

Suchá betonová směs. Aplikace v rozmezí tlouštěk od 25 do 80 mm. Pro interiér i exteriér.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba suché směsi 22 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkt: H4.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list