MVCs 680

jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční i strojní zpracování

K omítání pórobetonu, betonu, keramického zdiva a přesných stavebních prvků v tloušťce vrstvy min. 5 mm a max. 15 mm. Vhodná pro exteriér i interiér. Možnost konečné povrchové úpravy zafilcováním.

Zrnitost 0–0,6 mm, spotřeba suché směsi 16 kg /m²/10 mm tloušťky vrstvy, pro strojní i ruční zpracování.
Související produkty: UG, DTG-P.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list