KFP

klasický vápenný štuk

Jemná štuková vápenná omítka na klasické vápenné jádrové omítky. Směs obsahuje vápno a pucolánové pojivo. Určeno pro historické a památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost 0–0,5 mm, vydatnost cca 22,5 l/25 kg, spotřeba cca 1,1 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 1–2 mm.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_kfp.pdf145.44 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_kfp.pdf231.78 KB