Vzdělávání zaměstnanců společnosti quick-mix k.s.

EU

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti quick-mix k.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013517, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Zahájení projektu: 1. 10. 2019


Popis projektu

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 44 zaměstnanců společnosti. 

 

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

- Obecné IT

- Měkké a manažerské dovednosti

- Jazykové vzdělávání

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

- Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Realizátor projektu

Název: quick-mix k.s.
IČ: 25522523
Adresa: Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Hovadík, tel: +420 515  500 817, mail: v.hovadik@quick-mix.cz