VM 01

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %

Vysoce odolná malta pro zdění a současné spárování pohledového zdiva z keramických, betonových a kamenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků v jednom pracovním kroku.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm², spotřeba cca 23–54 kg/m² dle formátu cihel a tloušťky spáry.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list