Vzorník probarvených omítek a fasádních barev

vzorník ikona takto podbarvené odstíny nelze probarvit

Pro zateplovací systémy quick mix THERM EPS, THERM EPS-WOOD a THERM MW jsou vhodné siloxanové omítky s HBW větším nebo rovno 30.
HBW – luminiscenční referenční hodnota, parametr odrazu světla.
Vyobrazení barev je orientační, vyžádejte si vzorník barev.