SAN-VS

sanační postřik podle WTA 2–9–04

Minerální sanační postřik pod následné vrstvy sanačních omítek. Pro vytvoření kotvicí vrstvy na vlhkostí a solemi zatížené zdivo. Odolný proti působení síranů. Pro venkovní i vnitřní použití.

Zrnitost 0–4 mm, spotřeba cca 4 kg/m² při částečné kryvosti.
Související produkty: všechny sanační omítky řady SAN.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list