Nacházíte se zde:

SAN-E

produkt
jednovrstvá sanační omítka

jednovrstvá sanční omítka, zvýšená odolnost vůči působení síranů, lomená bílá
zrnitost: 1,2 mm

Tabulková spotřeba : 11,00 kg/m² tl. vrstvy 10 mm