SAN-E

jednovrstvá sanační omítka podle WTA 2-9-04

Jemná sanační omítka na vlhkostí a solemi zatížené zdivo. Odolná proti působení síranů. Použití v exteriéru i interiéru. Hydrofobizovaná omítka s vysokou schopností ukládání solí. Možnost strojního zpracování.

Zrnitost 0–1 mm, spotřeba cca 11 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkty: všechny sanační omítky řady SAN včetně VS.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list