Fotovoltaická elektrárna quick-mix k.s. – Brno

EU  

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: FVE quick-mix k.s. - Brno
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011732 , PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Zahájení projektu: 21. 09. 2018

Popis projektu: „Fotovoltaická elektrárna quick-mix k.s. – Brno 39, 69 kWp“, která bude umístěná na střeše průmyslového objektu v areálu společnosti quick-mix k. s. Cílem projektu je využití obnovitelných zdrojů pro potřeby výroby suchých maltových směsí.
 
Realizátor projektu:

Název: quick-mix k.s.
IČ: 25522523
Adresa: Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno
Kontaktní osoba: Hynek Hotový, tel: +420 515  500 815, mail: h.hotovy@quick-mix.cz