BS 35-S

rychletvrdnoucí samonivelační podlahová stěrka tř. CT–C30–F7

Vysoce tekutá, lehce se rozlévající rychletvrdnoucí podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstev 1–30 mm (lokálně do 35 mm), s extrémně malým vnitřním pnutím díky technologii SAFETEC. Použití pro plochy s podlahovým vytápěním. Vhodná pro strojní zpracování.

Spotřeba cca 1,6 kg /m²/mm tloušťky vrstvy.
Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list