Oznámení o změně názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,

Značka quick-mix je součástí portfolia holdingu Sievert a na českém trhu byla dosud zastoupena společností quick-mix k.s. V minulosti stála společnost Sievert jako holding v pozadí. V současné době společnost Sievert působí na trhu aktivně a zastřešuje své značky, mezi které mimo jiné patří i quick-mix.

Dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 15. ledna 2021 dochází ke změně obchodní firmy, respektive názvu naší společnosti v České republice.  Od tohoto dne je platnou obchodní firmou naší společnosti:

Sievert CZ k.s.

Veškeré ostatní údaje týkající se naší společnosti zůstávají nezměněny:

  • Sídlo: Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno
  • Tel.: +420 515 500 815
  • Fax: +420 239 017 727
  • IČO: 25522523
  • DIČ: CZ25522523

Změna obchodní firmy (názvu společnosti) neovlivňuje platnost ani účinnost smluv, které máte s naší společností uzavřeny.

Od 15. ledna 2021 prosím používejte při kontaktu s námi výhradně nový název naší obchodní firmy – Sievert CZ k.s.

Objednávky, faktury a ostatní daňové doklady, které budou od tohoto data na naši společnost vystavovány, musí být vystaveny na novou obchodní firmu Sievert CZ k.s., a to i v případě, kdy objednávka vztahující se k faktuře/daňovému dokladu byla vystavena na původní obchodní firmu quick-mix k.s.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.