TKP grob

Trasvápenná omítka hrubá
Vyrovnávací a podkladní omítka zpracovatelná strojně i ručně, vhodná i pro vlhké a zasolené zdivo, alternativa k sanačním omítkám s certifi kátem WTA, životností srovnatelná, nižší pevnost a nižší hydrofobizace. Vhodná také jako svrchní omítka, např. hrubě rozetřená do rustikální podoby.
pro exteriér i interiér spotřeba 15 kg/m2/10 mm tl. vrstvy EN 998-1, GP CS II, barva šedá
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o výrobku
Bezpečnostní list