TKP fein

Trasvápenná omítka jemná
Podkladní i svrchní omítka zpracovatelná strojně i ručně, vhodná i pro vlhké a zasolené zdivo, alternativa k sanačním omítkám s certifi kátem WTA, životností srovnatelná, nižší pevnost a nižší hydrofobizace. Vhodná také jako jemně strukturovaná svrchní omítka.
pro exteriér i interiér spotřeba 14 kg/m2/10 mm tl. vrstvy EN 998-1, GP CS II, barva šedá
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list