Maltop – malty, omítky a betony + Jádrové omítky + Štuky + Zdicí malty + Betonové potěry + Cementová lepidla + Inženýrské stavitelství

produkt
suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C 25/30
produkt
jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér
produkt
betonová směs tř. CT C30 F5
produkt
vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru
produkt
vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M5
produkt
STA
stavební lepidlo a stěrka
produkt
vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování v exteriéru i interiéru
produkt
vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M10
produkt
stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1 T
produkt
jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční i strojní zpracování