Malty, speciální směsi, pojiva a písky + Zdicí malty + Speciální malty + Malty pro inženýrské stavitelství + Pojiva + Písky

produkt
QS
křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví
produkt
MGB
malta pro zdění skleněných tvárnic
produkt
cementová stěrka s přísadou trasu odolná síranům
produkt
FFM
žáruvzdorná malta
produkt
BZ
rychletvrdnoucí cement
produkt
vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998-2: tř. M2,5, podle ČSN EN 998-1: tř. CS III
produkt
pokrývačská malta s vlákny
produkt
SB
rychlovazné pojivo
produkt
cementová malta ke zdění a omítání
produkt
SBM
malta ke zdění a současnému spárování kanálů a šachet tř. M15