Materiály pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdicí malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

produkt
KGL
vápenný glet
produkt
vápenná omítka
produkt
trasvápenná výplňová malta
produkt
TWM
trasvápenná zdicí malta
produkt
KFP
jemná vápenná omítka
produkt
Směsné vápno
produkt
jádrová omítka s póry
produkt
TKF
trasvápenná spárovací malta
produkt
vápenný ochranný nátěr zdiva
produkt
trasový cement speciál