Materiály pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdicí malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

produkt
KGL
vápenný glet
produkt
trasový cement rapid
produkt
štuková malta
produkt
trasvápenná omítka regulující vlhkost
produkt
vápenná omítka
produkt
TWM
trasvápenná zdicí malta
produkt
trasvápenná výplňová malta
produkt
KFP
jemná vápenná omítka
produkt
Směsné vápno
produkt
jádrová omítka s póry