Malty, lepící a spárovací hmoty pro pohledové zdivo + V.O.R. malty pro zdění a současné spárování pohledového zdiva + Spárovací hmoty + Lepení cihlových pásků + Příslušenství

produkt
RKS
flexibilní lepidlo a stěrka s přísadou trasu pro zateplovací systém a lepení cihlových pásků tř. C2 TE S1 THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638
produkt
malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %
produkt
strojní aplikátor pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X
produkt
FM
malta s přísadou trasu pro ruční spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG 2W
produkt
pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X
produkt
malta s přísadou trasu pro strojní spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG 2W
produkt
malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí > 10 %
produkt
RSS
stěrková malta pro spárování ploch z cihlových pásků s glazovaným povrchem
produkt
malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí 7–10 %