Trasové omítky, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi

Trasová stěrková a modelovací omítka
Trasvápenná omítka jemná
Trasvápenná omítka hrubá
Trasový přednástřik