Nacházíte se zde:

Trasové omítky, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi

produkt
TSM
Trasová stěrková a modelovací omítka
produkt
TVP
Trasový přednástřik
produkt
Trasvápenná omítka hrubá
produkt
Trasvápenná omítka jemná