Minerální omítky a HYDROCON®

1–2 mm modelovací omítka

škrábaná omítka, podobná brizolitu

škrábaná omítka se slídou, podobná brizolitu

minerální mnichovská rýhovaná hrubá omítka

minerální zatíraná omítka

minerální šlechtěná zatíraná omítka Hydrocon®

minerální šlechtěná rýhovaná omítka Hydrocon®

minerální šlechtěná jemná omítka Hydrocon®