Jádrové a jednovrstvé omítky

vápenná strojní omítka
vápenocementová strojní omítka

vápenocementová vodoodpudivá lehčená omítka

sádrová omítka B1/50/2