Jádrové a jednovrstvé omítky

vápenná strojní omítka
vápenocementová strojní omítka
lehká minerální omítka, bez vodoodpudivé úpravy
sádrovápenná lehčená omítka pro gletování a fi lcování tř. B4/50/2 podle ČSN EN 13279-1

sádrová omítka B1/50/2