Nacházíte se zde:

KHF

produkt
Vápenná jemná kontaktní omítka

Štuková omítka vhodná pro konečnou povrchovou úpravu paropropustných trasových a sanačních omítek SCHWENK, pro renovaci různorodých podkladů, vhodná pro nanášení na betonový podklad se zbytkovou vlhkostí > 3 % hm.

pro exteriér i interiér spotřeba 3,6 kg/m2/3 mm tl. vrstvy (exteriér) 2,4 kg/m2/2 mm tl. vrstvy (interiér) EN 998-1, GP CS III , barva šedá/bílá

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: