Nacházíte se zde:

TSM

produkt
trasvápenná omítka

trasvápenná stěrková a modelovací omítka, šedá,
Zrnitost: 1 mm nebo 2 mm

Tabulková spotřeba : 6,00 kg/m2, pro zrno 1 mm nebo 2 mm, tl. 5 mm

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: