Maltop – malty, omítky a betony + Jádrové omítky + Štuky + Zdicí malty + Betonové potěry + Tmely

Kategorie produktů

Tmely

produkt
STL - SPECIAL
stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1 T
produkt
STA
stavební lepidlo a stěrka

Zdicí malty

produkt
MVC 910
vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M5 a tř. M10
produkt
MVC 905
vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M5

Štuky

produkt
MVCJ-710
jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér
produkt
MVJ-310
jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér

Jádrové omítky

produkt
MVCs 630
vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování v exteriéru i interiéru
produkt
MVCs 680
jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční i strojní zpracování
produkt
MVC 610
vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru
produkt
MVC 620
vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru