malty, speciální směsi, pojiva a písky + Zdicí malty + Speciální malty + Malty pro inženýrské stavitelství + Pojiva + Písky

Kategorie produktů

Zdicí malty

produkt
Z 01
cementová malta ke zdění a omítání
produkt
KM UNIMALTA
vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998-2: tř. m2,5, podle ČSN EN 998-1: tř. CS III
produkt
LM 5/36
tepelně izolační zdicí malta λ ≤ 0,27 W/(mK)

Malty pro inženýrské stavitelství

produkt
SBM
malta k omítání, zdění a současnému spárování kanálů a šachet tř. M15

Písky

produkt
QS bílý
křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví
produkt
QS žlutý
křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví

Pojiva

produkt
SB
rychlovazné pojivo
produkt
G
sádra

Speciální malty

produkt
K09F
pokrývačská malta s vlákny
produkt
MGB
malta pro zdění skleněných tvárnic