Malty pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdící malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Kategorie produktů

Jemné omítky a ochranné nátěry

produkt
KGL
jemný vápenný glet
produkt
KFP
jemná vápenná omítka
produkt
NHL-FP
jemná vápenná omítka
produkt
TKFP
trasvápenná jemná omítka

Trasová pojiva a příměsi

produkt
TM
trasová moučka
produkt
TZ-o
trasový cement originál 40 L
produkt
TZ-r
trasový cement rapid

Spárovací malty

produkt
P250
malta k restaurování kamenů

Omítky

produkt
HKP
vápenná omítka
produkt
NHL-P
vápenná omítka