Malty pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdící malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Kategorie produktů

Výplňové a injektážní malty

produkt
TZV-p
trascementová výplňová malta
produkt
HSTV-p
trasvápenná injektážní malta
produkt
HSV-p
injektážní malta

Spárovací malty

produkt
NHL-F
vápenná spárovací malta
produkt
FL-F
vápenná spárovací malta
produkt
TKF
trasvápenná spárovací malta
produkt
TWM-s
speciální trascementová zdicí malta

Omítky

produkt
TK FRP
trasvápenná omítka regulující vlhkost
produkt
MFR
vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád
produkt
RSP
renovační rychle tvrdnoucí omítka