Malty pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdící malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Kategorie produktů

Zdící malty

produkt
TKM 5
trasvápenná zdící malta
produkt
TWM
trasvápenná zdící malta
produkt
TZM 10
trascementová zdící malta
produkt
TWM-s
speciální trascementová zdící malta

Omítky

produkt
HSP-L
jádrová omítka s póry
produkt
VSP
trasový přednástřik
produkt
TKP-wta
trasvápenná sanační podkladní omítka bez hydrofobizace

Nátěrové systémy

produkt
LK 300
silikátová fasádní barva
produkt
MTG
minerální hloubková penetrace

Výplňové a injektážní malty

produkt
NHLV-g
vápenná výplňová malta