Schwenk + Trasové zdící malty s obsahem suevitského trasu + Trasové omítky s obsahem suevitského trasu + Vápenné omítky + Vápenné omítky vhodné pro alergiky + Příprava podkladu + Sanační omítky + Stěrky pro rekonstrukce fasád + It-program + Sanační omítky s obsahem suevitského trasu

Kategorie produktů

Trasové omítky s obsahem suevitského trasu, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi, pro interiér i exteriér

produkt
TVP WTA
přednástřik pro podklady se zvýšeným obsahem síranů
produkt
TKP grob
trasvápenná omítka hrubá
produkt
TKP fein
trasvápenná omítka jemná
produkt
TSM
trasvápenná omítka
produkt
TZP
trascementová omítka

Sanační omítky s certifikátem WTA 2-9-04, pro interiér i exteriér

produkt
SAN-4
hrubá sanační omítka – WTA 2-9-04
produkt
SAN-1 
jemná sanační omítka – WTA 2-9-04
produkt
SAN-E
jednovrstvá sanační omítka
produkt
SAN-E leicht 
jednovrstvá sanační omítka

Stěrky pro rekonstrukce fasád

produkt
UNI-FS
renovační stěrka