Schwenk + Trasové zdící malty s obsahem suevitského trasu + Trasové omítky s obsahem suevitského trasu + Vápenné omítky + Vápenné omítky vhodné pro alergiky + Příprava podkladu + Sanační omítky + Stěrky pro rekonstrukce fasád + It-program + Sanační omítky s obsahem suevitského trasu

Kategorie produktů

Trasové omítky s obsahem suevitského trasu, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi, pro interiér i exteriér

produkt
TKP fein
trasvápenná omítka jemná
produkt
TSM
trasvápenná omítka
produkt
TZP
trascementová omítka

Sanační omítky s certifikátem WTA 2-9-04, pro interiér i exteriér

produkt
SAN-E
jednovrstvá sanační omítka
produkt
SAN-E leicht 
jednovrstvá sanační omítka

Stěrky pro rekonstrukce fasád

produkt
UNI-FS
renovační stěrka 
produkt
RENO-E
renovační stěrka 
produkt
AFM
renovační stěrka 

Vápenné omítky

produkt
KHF
vápenný štuk
produkt
Kalkschweißmörtel
vápenný štuk