Schwenk + Trasové zdící malty s obsahem suevitského trasu + Trasové omítky s obsahem suevitského trasu + Vápenné omítky + Vápenné omítky vhodné pro alergiky + Příprava podkladu + Sanační omítky + Stěrky pro rekonstrukce fasád + It-program + Sanační omítky s obsahem suevitského trasu

Kategorie produktů

Vápenné omítky s certifikátem TÜV NORD „Vhodné pro alergiky", jen pro interiér

produkt
KIP natur-weiß
vápenná omítka
produkt
KIP
vápenná omítka

Příprava podkladu

produkt
ISO pur
prášková penetrace, sjednocení a redukce nasákavosti podkladu
produkt
KG pur
prášková penetrace, sjednocení a redukce nasákavosti podkladu
produkt
TG-S
křemičitá penetrace s hloubkovým zpevněním podkladu

Sanační omítky s certifikátem WTA 2-9-04, pro interiér i exteriér

produkt
SAN-V 
sanační postřik – WTA 2-9-04
produkt
SAN-A
vyrovnávací sanační omítka – WTA 2-9-04
produkt
SAN-4
hrubá sanační omítka – WTA 2-9-04

Trasové omítky s obsahem suevitského trasu, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi, pro interiér i exteriér

produkt
TVP WTA
přednástřik pro podklady se zvýšeným obsahem síranů
produkt
TKP grob
trasvápenná omítka hrubá