Lícové zdivo - zdění a spárování + V.O.R. Malty pro zdění + Lepení cihlových pásků + Spárovací hmoty + Příslušenství

Kategorie produktů

V.O.R. Malty pro zdění a současné spárování pohledového zdiva

produkt
VK 01
V.O.R. malta s přísadou trassu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí 7–10 %
produkt
VK plus
V.O.R. malta s přísadou trassu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí > 10 %
produkt
VM 01
V.O.R. malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %

Spárovací hmoty

produkt
RSS
stěrková malta pro spárování ploch z cihlových pásků s glazovaným povrchem
produkt
MF 911
spárovací hmota s přísadou trassu pro mramor a přírodní kameny tř. CG 2 WA
produkt
FM
malta s přísadou trassu pro ruční spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG 2W
produkt
FM-X
malta s přísadou trassu pro strojní spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG 2W

Příslušenství

produkt
STROJNÍ ŠNEKOVÝ APLIKÁTOR
strojní aplikátor pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X

Lepení cihlových pásků

produkt
RKS
flexibilní lepidlo a stěrka s přísadou trassu pro lepení cihlových pásků tř. C2 TE S1