Nacházíte se zde:

SAN-1 

produkt
jemná sanační omítka – WTA 2-9-04

jemná - svrchní sanační omítka, obsahuje síranovzdorný cement, šedá nebo bílá,
zrnitost: 1 mm

Tabulková spotřeba : 14,00 kg/m² tl. vrstvy 10 mm

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: