Nacházíte se zde:

Trasové omítky s obsahem suevitského trasu

Kategorie produktů

Trasové omítky s obsahem suevitského trasu, zejména pro omítání zdiva zatíženého vlhkostí a solemi, pro interiér i exteriér

produkt
TVP WTA
přednástřik pro podklady se zvýšeným obsahem síranů
produkt
TKP grob
trasvápenná omítka hrubá
produkt
TKP fein
trasvápenná omítka jemná
produkt
TSM
trasvápenná omítka
produkt
TZP
trascementová omítka