Nacházíte se zde:

KHF

produkt
vápenný štuk

vápenná jemná kontaktní omítka pro interiér i exteriér, paropropustná, šedá,
zrnitost: 0,5 mm

Tabulková spotřeba :3,60kg/m² tl. vrstvy 3 mm

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: