Nacházíte se zde:

Kalkschweißmörtel

produkt
vápenný štuk

vápenná omítka, paropropustná, jen ručně zpracovatelná, jen pro interiér, lomená bílá,
zrnitost: 0,5 mm

Tabulková spotřeba : 2,50kg/m² tl. Vrstvy 2 mm

Prohlášení o výrobku :